Во земјата

30 март 2023

Потпишан Меморандум за соработка со Основниот суд Битола

На 29 март 2023 година беше потпишан Меморандум за соработка помеѓу Факултетот за правни науки при Мeѓународен Славјански Универзитет и Основен суд Битола. Потписник за Факултетот […]
9 февруари 2023

МСУ и Филозофскиот факултет при УКИМ потпишаа Меморандум за соработка

Меѓународниот Славјански Универзитет денес потпиша Меморандум за соработка со Филозофскиот факултет при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ Скопје. Овој договор, потпишан од претседателот на Управен Одбор […]
20 април 2022

Потпишан договор за соработка со Независен синдикат на државна администрација

На 20 април 2022 година (среда) во просториите на Меѓународен Славјански Универзитет беше потпишан договор за соработка помеѓу Меѓународен Славјански Универзитет и Независен синдикат на државна […]
10 декември 2021

Потпишан договор за соработка со Меѓународна полициска асоцијација

На 10.12.2021 година (петок) во просториите на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ беше потпишан договор за соработка помеѓу Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ и […]
25 октомври 2021

Потпишан договор за соработка со Независен синдикат на одбраната

На 25.10.2021 година (понеделник) во просториите на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ беше потпишан договор за соработка помеѓу Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ и […]
28 мај 2021

Потпишан Договор за соработка со Факултетот за хотелиерство и туризам – Врњачка Бања, Универзитет во Крагуевац

На 28 мај 2021 Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ и Институтот за култура и уметност при МСУ „Г. Р. Державин“ потпишаа Договори за соработка со […]
4 март 2021

Институтот за култура и уметност при МСУ потпиша меморандум за соработка со Општина Куманово

Денес Институтот за култура и уметност при Меѓународен Славјански Универзитет потпиша Меморандум за соработка со Општина Куманово. Меморандумот е потпишан за потенцијална реализација на проектот „За […]
29 октомври 2020

Потпишан Меморандум за соработка помеѓу Факултетот за безбедносно инженерство и Здружението за заштита при работа на Општина Битола.

Денес за Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ кампус Битола беше потпишан Меморандум за соработка помеѓу Факултетот за безбедносно инженерство и Здружението за заштита при работа […]
15 октомври 2020

МСУ склучи договори за соработка со два синдикати

Денес, 15.10.2020, во просториите на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ во Свети Николе беа склучени договори за соработка со Синдикатот на работниците од управата, правосудните […]
20 август 2019

МСУ потпиша меморандум за соработка со Првата детска амбасада во светот Меѓаши

Денес, 20.08.2019 година, во просториите на Меѓународен Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин“ во Свети Николе беше потпишан Меморандум за соработка помеѓу Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. […]
3 јуни 2019

МСУ потпиша меморандум за соработка со Македонско здружение за маркетинг

На ден 31.05.2019 година, петок, Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ Свети Николе – Битола, претставуван од проф. д-р Ленче Петреска, ректор и Македонско здружение за […]
15 мај 2019

МСУ потпиша договор со Македонски полициски синдикат

Во просториите на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ беше потпишан договор за соработка помеѓу Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р Державин“ и Македонски полициски синдикат. Договорот […]
19 април 2019

МСУ потпиша договор со Универзитет „Мајка Тереза“ од Скопје

Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ (МСУ) денес потпиша договор за соработка со Универзитетот „Мајка Тереза“ (УМТ) од Скопје. Потпишувањето на договорот се одржа во просториите […]
22 март 2019

Меѓународен Славјански Универзитет и уште десет високообразовни установи потпишаа спогодба за меѓусебна соработка

На 21.03.2019 во просториите на Меѓународен универзитет „Визон“ во Гостивар се одржа конститутивната седница на Конференција на приватни високообразовни установи во Република Северна Македонија. Претставници од […]
12 март 2019

Во просториите на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ потпишан е билатерален договор со Меѓународниот Визион Универзитет од Гостивар

Денес, на 12.03.2019 година, во просториите на Меѓународен Славјански Универзитет „Г.Р.Державин“ потпишан е билатерален договор со Меѓународниот Визион Универзитет од Гостивар со цел продлабочување на соработката […]