Услуги и центри

Здраво, како можеме да Ви помогнеме?

Нашиот универзитет обезбедува група административни услуги низ кампусите со цел да се подобри студентскиот живот и искуството на студентите. Нашата цел е освен административните функции, на студентите да им обезбедиме и низа на други услуги кои ќе го надополнат и олеснат нивното академско искуство.

Универзитетски центри:

Овие центри се составни членки на универзитетот и се неопходни за негово внатрешно функционирање.

 1. Центар за кариера
 2. Центар за меѓународни односи
 3. Служба за студентски прашањa
 4. Информатички центар
 5. Инфо центар
 6. Библиотека
 7. Студентски сојуз
 8. Институт за култура
 9. Институт за инженерска економија

Дополнителни центри и услуги

Овие услуги и центри не се неопходни за функционирање на кампусите, но тие му го даваат оној посебен белег на универзитетот и секоја година го прават интересен за 2000 студенти. Нашите услуги се разновидни и опфаќаат повеќе различни области:

 1. Издавачка куќа
 2. Книжарница
 3. Конференциски центар
 4. Студентско радио
 5. Биро за проценки на безбедност
 6. Ракометен клуб
 7. Ресторан
 8. Студентско бифе