Нашите факултети се повеќе од само факултети. Тие се Вашиот втор дом

Современи наставни програми на пет факултети

Нашиот универзитет е составен од пет факултети и два институти. Секој од факултетите функционира според свои правила, но секој од нив се води според Статутот на универзитетот.

Сите информации кои ви се потребни за Факултетот за економија

можете да ги најдете овде
За факултетот

Студиски програми со предмети кои се изучуваат на светски познати универзитети.

Зошто да студирате економија

Дознајте го одговорот овде.

Додипломски студии

Факултетот за економија и организација на претприемништвото на студентите им нуди две насоки на четиригодишни додипломски студии.

Последипломски студии

2 насоки на едногодишни последипломски студии.

Предавања и испити

Наставата од Факултетот за економија и организација на претприемништво се изведува во Битола и Свети Николе.

Литература

Прочитајте повеќе за електронските и печатените материјали на Факултетот за економија.

Декан

Обраќање од нашиот декан.

Наставен кадар

Дознајте повеќе за професорите и асистентите на факултетот.

Помош и менторство

Дознајте повеќе за системот на активно менторство.

Сите информации кои ви се потребни за Факултетот за психологија

можете да ги најдете овде
За факултетот

Mожност да учите од најдобрите професионалци од областа на психологијата.

Зошто да студирате психологија

Знаењата од областа на психологија ќе ви бидат многу корисни во животот

Додипломски студии

Eдна општа насока на четиригодишните додипломски студии.

Последипломски студии

Две насоки на едногодишни и двегодишни последипломски студии.

Предавања и испити

Наставата од Факултетот за психологија се изведува во Битола и Свети Николе.

Литература

Прочитајте повеќе за електронските и печатените материјали на Факултетот за психологија.

Декан

Обраќање од деканот.

Наставен кадар

Дознајте повеќе за професорите и асистентите на факултетот.

Помош и менторство

Центарот за кариера на универзитетот е на располагање постојано за сите прашања на студентите.

Сите информации кои ви се потребни за Факултетот за информатика

можете да ги најдете овде
За факултетот

Наставната програма на додипломските студии по информатика во себе вклучува не само теорија, туку и самостојна работа и практична настава.

Зошто да студирате информатика

Факултетот за информатика Ви ја нуди единствената можност да бидете во срцето на интелектуалната револуција