Нашите факултети се повеќе од само факултети. Тие се Вашиот втор дом

Современи наставни програми на пет факултети

Нашиот универзитет е составен од пет факултети и два институти. Секој од факултетите функционира според свои правила, но секој од нив се води според Статутот на универзитетот.

Сите информации кои ви се потребни за Факултетот за економија

можете да ги најдете овде
За факултетот

Студиски програми со предмети кои се изучуваат на светски познати универзитети.

Зошто да студирате економија

Дознајте го одговорот овде.

Додипломски студии

Факултетот за економија и организација на претприемништвото на студентите им нуди две насоки на четиригодишни додипломски студии.

Последипломски студии

2 насоки на едногодишни последипломски студии.

Предавања и испити

Наставата од Факултетот за економија и организација на претприемништво се изведува во Битола и Свети Николе.

Литература

Прочитајте повеќе за електронските и печатените материјали на Факултетот за економија.

Декан

Обраќање од нашиот декан.

Помош и менторство

Дознајте повеќе за системот на активно менторство.

Сите информации кои ви се потребни за Факултетот за психологија

можете да ги најдете овде
За факултетот

Mожност да учите од најдобрите професионалци од областа на психологијата.

Зошто да студирате психологија

Знаењата од областа на психологија ќе ви бидат многу корисни во животот

Додипломски студии

Eдна општа насока на четиригодишните додипломски студии.

Последипломски студии

Две насоки на едногодишни и двегодишни последипломски студии.

Предавања и испити

Наставата од Факултетот за психологија се изведува во Битола и Свети Николе.

Литература

Прочитајте повеќе за електронските и печатените материјали на Факултетот за психологија.

Декан

Обраќање од деканот.

Помош и менторство

Центарот за кариера на универзитетот е на располагање постојано за сите прашања на студентите.

Сите информации кои ви се потребни за Факултетот за информатика

можете да ги најдете овде
За факултетот

Наставната програма на додипломските студии по информатика во себе вклучува не само теорија, туку и самостојна работа и практична настава.

Зошто да студирате информатика

Факултетот за информатика Ви ја нуди единствената можност да бидете во срцето на интелектуалната револуција

Додипломски студии

Две насоки на додипломски студии по информатика.

Последипломски студии

Од последипломските студии нудиме специјалистички и магистерски.

Предавања и испити

Наставата од Факултетот за информатика се изведува во Свети Николе и Битола.

Литература

Прочитајте повеќе за електронските и печатените материјали на Факултетот за информатика.

Декан

Обраќање од деканот..

Помош и менторство

Нов модел на активно менторство за подобро образование.

Сите информации кои ви се потребни за Факултетот за безбедносно инженерство

можете да ги најдете овде
За факултетот

Факултет за безбедносно инженерство е еден од помладите факултети на МСУ.

Зошто да студирате безбедносно инженерство

Република Северна Македонија ги следи eвропските трендови во областа на безбедноста при работа и пожари.

Додипломски студии

Дознајте повеќе за насоката Безбедност при работа.

Последипломски студии

Нудиме последипломски студии на насоката Безбедност при работа.

Предавања и испити

Наставата од Факултетот за безбедносно инженерство се изведува во Свети Николе и Битола.

Литература

Прочитајте повеќе за електронските и печатените материјали на Факултетот за информатика.

Декан

Обраќање од деканот.

Помош и менторство

Нов модел на активно менторство за подобро образование.

Сите информации кои ви се потребни за Факултетот за правни науки

можете да ги најдете овде
За факултетот

Во 2014 година Факултет за правни науки се придружи на фамилијата факултети при МСУ..

Зошто да студирате правни науки

Факултетот за правни науки пружа широк спектар опции за надоградба на вашата кариера.

Додипломски студии

На Факултетот за правни науки во моментов се акредитирани тригодишни општи студии по право, а во четвртата година се избира еден од петте модули.

Последипломски студии

Одберете една од петте насоки кои ги нудиме на последипломските студии.

Предавања и испити

Наставата од Факултетот за правни науки се изведува во Свети Николе и Битола.

Литература

Прочитајте повеќе за електронските и печатените материјали на Факултетот за правни науки.

Декан

Обраќање од деканот.

Помош и менторство

Нов модел на активно менторство за подобро образование.