Нашите факултети се повеќе од само факултети. Тие се Вашиот втор дом

Современи наставни програми на пет факултети

Нашиот универзитет е составен од пет факултети и два институти. Секој од факултетите функционира според свои правила, но секој од нив се води според Статутот на универзитетот.

Сите информации кои ви се потребни за Факултетот за економија

можете да ги најдете овде
За факултетот

Студиски програми со предмети кои се изучуваат на светски познати универзитети.

Зошто да студирате економија

Дознајте го одговорот овде.

Додипломски студии

Факултетот за економија и организација на претприемништвото на студентите им нуди две насоки на четиригодишни додипломски студии.

Последипломски студии

2 насоки на едногодишни последипломски студии.

Предавања и испити

Наставата од Факултетот за економија и организација на претприемништво се изведува во Битола и Свети Николе.

Литература

Прочитајте повеќе за електронските и печатените материјали на Факултетот за економија.

Декан

Обраќање од нашиот декан.

Наставен кадар

Дознајте повеќе за професорите и асистентите на факултетот.

Помош и менторство

Дознајте повеќе за системот на активно менторство.

Сите информации кои ви се потребни за Факултетот за психологија

можете да ги најдете овде
За факултетот

Mожност да учите од најдобрите професионалци од областа на психологијата.

Зошто да студирате психологија

Знаењата од областа на психологија ќе ви бидат многу корисни во животот.

Додипломски студии

Eдна општа насока на четиригодишните додипломски студии.

Последипломски студии

Две насоки на едногодишни и двегодишни последипломски студии.

Предавања и испити

Наставата од Факултетот за психологија се изведува во Битола и Свети Николе.

Литература

Прочитајте повеќе за електронските и печатените материјали на Факултетот за психологија.

Декан

Обраќање од деканот.

Наставен кадар

Дознајте повеќе за професорите и асистентите на факултетот.

Помош и менторство

Центарот за кариера на универзитетот е на располагање постојано за сите прашања на студентите.

Сите информации кои ви се потребни за Факултетот за информатика

можете да ги најдете овде
За факултетот

Главната цел на Факултетот за информатика е да ги подготви студентите со практични знаења и вештини од областа на компјутерските технологии.

Зошто да студирате информатика

Ние градиме факултет кој ќе биде претпознатлив по применетата информатика.

Додипломски студии

Нашиот факултет нуди две насоки на додипломските студии по информатика.

Последипломски студии

Факултетот за информатика нуди две насоки на последипломските студии.

Предавања и испити

Наставата од Факултетот за информатика се изведува во Битола и Свети Николе.

Литература

Прочитајте повеќе за електронските и печатените материјали на Факултетот за информатика.

Декан

Обраќање од деканот.

Наставен кадар

Дознајте повеќе за професорите и асистентите на факултетот.

Помош и менторство

Центарот за кариера на универзитетот е на располагање постојано за сите прашања на студентите.

Сите информации кои ви се потребни за Факултетот за безбедносно инженерство

можете да ги најдете овде
За факултетот

Ќе студирате на првиот и единствен ваков факултет во Република Северна Македонија.

Зошто да студирате безбедносно инженерство

Во денешно време евидентна е потребата од стручни лица за вршење на работи од областа на безбедност при работа.

Додипломски студии

Eдна насока на тригодишните додипломски студии.

Последипломски студии

Една насока на двегодишните последипломски студии.

Предавања и испити

Наставата од Факултетот за безбедносно инженерство се изведува во Битола и Свети Николе.

Литература

Прочитајте повеќе за електронските и печатените материјали на Факултетот за безбедносно инженерство.

Декан

Обраќање од деканот.

Наставен кадар

Дознајте повеќе за професорите и асистентите на факултетот.

Помош и менторство

Центарот за кариера на универзитетот е на располагање постојано за сите прашања на студентите.

Сите информации кои ви се потребни за Факултетот за правни науки

можете да ги најдете овде
За факултетот

Факултетот за правни науки ќе придонесе да ги развиете и унапредите вашите комуникациски вештини, како и способности за решавање на комплексни проблеми.

Зошто да студирате правни науки

Правото како професија е се повеќе дефицитарно од аспект на квалитетен кадар кој што ќе може да одговори на брзото развивање на модерниот свет.

Додипломски студии

На Факултетот за правни науки во моментов се акредитирани тригодишни општи студии по право – Правни студии (3+1), а во четвртата година се избира еден од петте модули.

Последипломски студии

Факултетот за правни науки нуди пет насоки на едногодишните последипломски студии.

Предавања и испити

Наставата од Факултетот за правни науки се изведува во Битола и Свети Николе.

Литература

Прочитајте повеќе за електронските и печатените материјали на Факултетот за правни науки.

Декан

Обраќање од деканот.

Наставен кадар

Дознајте повеќе за професорите и асистентите на факултетот.

Помош и менторство

Центарот за кариера на универзитетот е на располагање постојано за сите прашања на студентите.