Факултети

Нашиот универзитет е составен од пет факултети и два институти. Секој од факултетите функционира според свои правила, но секој од нив се води според генералната политика на универзитетот.

Нашите факултети се повеќе од само факултети. Тие се Вашиот втор дом

Нашите студенти поминуваат голем дел од своето време на факултет и со право може да се рече дека за време на студиите факултетот станува нивни втор дом. А домот не би бил дом без поддршка, разбирање, време за релаксација и дружба. Ние сакаме учењето да го направиме што е можно попријатно за нашите студенти!

Професорите се дел од најистакнатите експерти во Македонија, секој во својата област. Секогаш се достапни во и вон наставата, за секое прашање можете да ги барате, а тие со задоволство ќе Ви помогнат.

Нашите студенти уште од почетокот на годината добиваат свои ментори кои ќе го надгледуваат нивниот напредок во текот на студирањето и ќе ги поддржуваат во нивната кариера.

Менторите исто така ќе им помагаат да се вклучат и во дополнителните активности кои се важни за нивната кариера и се организирани од универзитетот или други организации и компании. Овие активности се различни и зависат од факултетот на кој студира студентот.

Декани

Секој од факултетите има декан кој е одговорен за насоката на работење на факултетот, наставните програми, дополнителните активности итн. Деканите ја организираат и работата на професорите, планираат и донесуваат одлуки за промени во студиските програми, надополнување на наставата со нови методи на учење итн.Додипломски студии

Нашите студенти поминуваат голем дел од своето време на факултет и со право може да се рече дека за време на студиите факултетот станува нивни втор дом. Линк до конкурсот за упис 2018/19. Денес Меѓународниот Славјански Универзитет (МСУ) „Гаврило Романович Державин“ располага со два кампуси во Свети Николе и Битола, каде се изведува наставата за повеќе од 2000 студенти.

Факултет за економија и организација на претприемништвото

Факултет за психологија

Факултет за информатика

Факултет за безбедносно инженерство

Факултет за правни науки

Кај факултетот за правни науки првите три години се општи студии, а во четвртата година студентите избираат еден од следниве модули:Последипломски студии

Доколку сте при крајот на Вашите додипломски студии, но сè уште имате амбиции да ги проширувате Вашите знаења и видици, тогаш последипломските студии можат да ја задоволат Вашата интелектуална љубопитност. Последипломските студии Ви даваaт шанса вистински да се усовршите во определена област и да ги продлабочите своите знаења. Ако сакате да учите, тогаш тоа е доволно добра мотивација да се стекнете со повисока академска титула. Линк до конкурсот за упис 2018/19.

Факултет за економија и организација на претприемништвото

Факултет за психологија

Факултет за информатика

Факултет за безбедносно инженерство

Факултет за правни науки