Потребни документи:


Потребни документи за упис на трет циклус студии (Докторски студии)

  • Копија од диплома за завршено средно образование, заверена на нотар
  • Копија од диплома за завршени додипломски студии (прв циклус), заверена на нотар
  • Копија од уверение за положени испити од додипломските студии (прв циклус), заверена на нотар
  • Копија од диплома за завршени магистерски студии (втор циклус), заверена на нотар
  • Копија од уверение за положени испити од магистерските студии (втор циклус), заверена на нотар
  • Копија од пасош, заверена на нотар
  • Лична биографија – CV