Зошто додипломски студии на МСУ?


Чекор понапред од другите


Стекнувањето со факултетска диплома е многу важен чекор кон стекнување на фундаментални знаења од областа во која сакате да работите. Изборот на универзитетот игра значајна улога во Вашиот професионален развој, но уште поважни се програмите по кои ќе работите и искуството со кое ќе се стекнете.

Вашите студии потврдуваат дека Вие се стекнувате со знаење, вештини и искуство и ќе Ви бидат гаранција за успешна кариера. Нашите студиски програми се фокусираат на тоа да Ве подготват за Вашата идна кариера.

Истражувањата покажуваат дека нивото на стекнато образование е пропорционално со висината на платата, што на некој начин Ви пружа економска стабилност.


Сите информации кои ви се потребни за додипломските студии на МСУ.

можете да ги најдете овде
Конкурс за упис на додипломски студии

Прочитајте ги сите детали во конкурсот за упис 2023/2024.

Број на студенти на додипломските студии

Листа на факултети и отворени места на секој од нив.

Услови за упис на додипломските студии

Проверете кои услови треба да ги исполнувате за да можете да се запишете.

Рокови за упис на додипломските студии

Дознајте ги термините за првиот и вториот уписен рок.

Аплицирање за последипломски студии

Што е потребно за да се запишете на нашите додипломски студии? Дознајте повеќе за процесот на аплицирање.

Школарина на додипломските студии

Овде можете да добиете повеќе информации за начините на плаќање и можните бенефиции.

Документи за упис на додипломските студии

Листа на потребните документи за упис на прв циклус (додипломски) студии.

Трансфер на студенти на додипломските студии

Што е трансфер на студенти и како можете да извршите транфер на еден од нашите факултети.