Школарина

Ценовник за школарина за една година на додипломски студии
ФАКУЛТЕТ Економија Психологија Информатика Правни науки Безб. инж.
Школарина 1000 1000 1000 1000 1200
Упис на студиска програма 30 30 30 30 30
ВКУПНО 1030 1030 1030 1030 1230
*цените се во евра, се уплаќа во денарска противвредност
НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ
Се плаќа на 4 еднакви рати (септември – декември – март – јуни)
МОЖНИ ПОПУСТИ
Уплата на вкупната школарина при упис -10%
Двајца членови на исто семејство, попуст за секој студент одделно -20%
Тројца или повеќе членови на исто семејство, попуст за секој студент одделно -25%
Попуст за бранители -20%
Студенти на МСУ кои продолжуваат втор циклус на студии -10%
Попустите може да се комбинираат.
Во школарината е вклучено:
Индекс
Запишување на семестар
Заверка на семестар
Испит во поправна сесија
Поништување на испит
Пријавување на проектни активности (семинарски, есеи…)
Потврди од секаков вид
Сметка на Е-учење (бесплатни материјали и скрипти за предметите)
Членство во библиотека
Документација за работа во странтсво како студент
Животно осигурување
Трошоци за студентска организација
Единствени дополнителни трошоци надвор од школарината
Изгубен индекс 300 денари
Уверение за делумно положени испити (прв циклус на студии) 600 денари
Одбрана на дипломски труд 10 000 денари
Уверение за дипломиран студент
Автореферат
Диплома