Рокови за пријавување и запишување   


Пријавувањето и доставувањето на документи за упис ќе се врши во просториите на Меѓународен Славјански Универзитет  Свети Николе во периодот од 22.03.2023 до 30.10.2023 година.

Листата на запишаните студенти ќе биде објавена на 01.11.2023 година.