Соработка

Создадениот имиџ на универзитетот овозможи потпишување повеќе договори за соработка со бројни компании вклучени во бизнисот во Република Северна Македонија, но и надвор, нудејќи им на нашите студенти можност за усовршување на своите работни вештини и професионално вклучување во бизнисот.


Моќни партнерства за подобра иднина


Потпишани се договори и за наставна, научна и истражувачка работа со многу универзитети од различни земји. Наш стратешки партнер е Тамбовскиот државен универзитет од градот Тамбов, Русија, со кого го носиме и истото име – „Гаврило Романович Державин“. За нашето партнерство можете да прочитате повеќе на следнава страница.

Низ годините нашите меѓународни врски ги продлабочувавме преку реализацијата на бројни проекти, студентски размени, конференции, работилници, обуки, семинари.

 1. Тамбовски државен универзитет „Г. Р. Державин“ – Тамбов, Русија  
 2. Московски државен регионален универзитет – Москва, Русија (05.07.2015)
 3. Липецки државен педагошки универзитет – Липецк, Русија (15.04.2016)
 4. Северно-Кавкаски Федерален универзитет – Ставропол, Русија (25.10.2014)
 5. Југозападен универзитет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Бугарија 
 6. Универзитет „Мегатренд“ – Белград, Србија (14.12.2010)
 7. Универзитет „Јуридикум“ – Виена, Австрија (08.01.2013)
 8. Државен универзитет Ниш – Ниш, Србија
 9. „Паневропски универзитет“ – Бања Лука, Република Српска (04.05.2015)
 10. Универзитет „Витез“ – Травник, Босна и Херцеговина  (16.03.2012)
 11. ВСУ „Черноризец Храбар“ – Варна, Бугарија  (20.05.2013)
 12. Алфа БК универзитет – Србија
 13. Педагошки факултет- Врање, Србија (02.12.2016)
 14. Азурлингва – Ница, Франција  (09.01.2017)
 15. Гетијде колеџ – Холандија (06.02.2017)
 16. Великотрновски универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Велико Трново, Бугарија  (27.01.2016)
 17. Уралски федерален универзитет „Првиот претседател на Руската Федерација – Борис Николаевич Елцин“ – Екатеринбург, Руска Федерација (22.12.2017)
 18. Економски факултет при Универзитетот во Љубљана, Словенија. (30.04.2018)
 19. Технички универзитет – Габрово, Бугарија (07.08.2015)
 20. Висока школа за бизнис економија и претприемништво – Белград, Србијa(09.06.2017)
 21. Висока школа „ЦМС – Центар за мултидисциплинарни студии“ – Тузла, БиХ (26.12.2016)
 22. Университет по Библиотекознание и Информационни Технологии – Софија, Бугарија  (30.05.2012)
 23.  Висока школа за телекомуникации и пошти – Софија, Бугарија (23.11.2019)
 24. Универзитетот „Фехми Агани“ – Ѓаковица, Република Косово (23.09.2021)
 25. Факултетот за хотелиерство и туризам – Врњачка Бања, Универзитет во Крагуевац (28.05.2021)

 1. Историско – филолошка фондација „А. А. Ховански“ – Воронеж, Русија (04.11.2017)

Домашна соработка


 1.  Меморандум за соработка со Универзитетот за аудиовизуелни уметности, Европска филмска и театарска академија, ЕСРА Париз – Скопје – Њујорк (Свети Николе, 30.01.2014)
 2.  Билатерален договор со Меѓународниот Визион Универзитет од Гостивар (Свети Николе, 12.03.2019)
 3. Договор за соработка со Универзитетот „Мајка Тереза“ (УМТ) од Скопје (Свети Николе, 19.04.2019)

 1. Меморандум за разбирање со Здружение за унапредување на здравјето „Глобал Хелт Линк“ од Скопје (Свети Николе, 04.12.2017)
 2. Меморандум за соработка со Агенција за млади и спорт на РМ (АМС) (Скопје, 15.12.2017)
 3. Меморандум за соработка со Судски совет на Република Македонија (Скопје, 18.12.2015)
 4. Меморандум за соработка со Јавна установа меѓуопштински центар за социјална работа – Свети Николе  (Свети Николе, 22.06.2016)
 5. Меморандум за соработка со Национална установа – Универзитетска библиотека „Гоце Делчев“ – Штип  (Свети Николе, 15.01.2016)
 6. Договор за соработка со ДАУ ДООЕЛ „Бониер“ – Куманово  (Куманово, 13.04.2010)
 7. Меморандум за разбирање и деловно техничка соработка со Организација на работодавачи на Македонија – Скопје (Свети Николе, 24.11.2014)
 8. Договор за соработка со АД „Мода“ – Свети Николе (Свети Николе, 02.11.2010)
 9. Меморандум за разбирање и деловно техничка соработка со Сојуз на синдикатите на Македонија (Свети Николе, 11.12.2014)
 10. Договор за соработка со ЈЗУ Општа болница Велес – (29.10.2010)