Меѓународна соработка

Создадениот имиџ на универзитетот овозможи потпишување повеќе договори за соработка со бројни компании вклучени во бизнисот во Република Северна Македонија, но и надвор, нудејќи им на нашите студенти можност за усовршување на своите работни вештини и професионално вклучување во бизнисот.


Моќни партнерства за подобра иднина


Потпишани се договори и за наставна, научна и истражувачка работа со многу универзитети од различни земји. Наш стратешки партнер е Тамбовскиот државен универзитет од градот Тамбов, Русија, со кого го носиме и истото име – „Гаврило Романович Державин“. За нашето партнерство можете да прочитате повеќе на следнава страница.

Низ годините нашите меѓународни врски ги продлабочувавме преку реализацијата на бројни проекти, студентски размени, конференции, работилници, обуки, семинари.

 1. Тамбовски државен универзитет „Г. Р. Державин“ – Тамбов, Русија
 2. Московски државен регионален универзитет – Москва, Русија
 3. Липецки државен педагошки универзитет – Липецк, Русија
 4. Северно-Кавкаски Федерален универзитет – Ставропол, Русија
 5. Југозападен универзитет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Бугарија
 6. Универзитет „Мегатренд“ – Белград, Србија
 7. Универзитет „Јуридикум“ – Виена, Австрија
 8. Државен универзитет Ниш – Ниш, Србија
 9. „Паневропски универзитет“ – Бања Лука, Република Српска
 10. Универзитет „Витез“ – Травник, Босна и Херцеговина
 11. ВСУ „Черноризец Храбар“ – Варна, Бугарија
 12. Алфа БК универзитет – Србија
 13. Педагошки факултет- Врање, Србија
 14. Азурлингва – Ница, Франција
 15. Гетијде колеџ – Холандија
 16. Великотрновски универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Велико Трново, Бугарија
 17. Уралски федерален универзитет „Првиот претседател на Руската Федерација – Борис Николаевич Елцин“ – Екатеринбург, Руска Федерација.
 18. Економски факултет при Универзитетот во Љубљана, Словенија.
 19. Технички универзитет – Габрово, Бугарија
 20. Висока школа за бизнис економија и претприемништво – Белград, Србија
 21. Висока школа „ЦМС – Центар за мултидисциплинарни студии“ – Тузла, БиХ