Нашата Канцеларија за меѓународни односи е посветена на унапредување на соработката со нашите партнери од други земји, како и создавање нови партнерства. Секоја година, Канцеларијата за меѓународни односи испраќа околу 30 студенти на размена на студенти во Русија, Бугарија и Србија и секоја година во април е домаќин на студенти од Русија. Канцеларијата пружа поддршка во организацијата на меѓународни конференции, прием на странски посетители на универзитетот, како и запознавање на на гостите од други земји со убавините на нашата земја.Меѓународниот Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин“ има големо искуство во областа на меѓународните односи и соработува со голем број универзитети. Канцеларијата за меѓународни односи и проректорот за меѓународна соработка ја посветуваат својата работа на унапредување на соработката на универзитетот со наши партнери од други земји, но и на создавање нови партнерства.

Целта на Канцеларијата за меѓународни односи е управување со билатералните договори меѓу универзитетите, испраќање и прием на студенти и професори – корисници на мобилност, поврзување на нашите факултети и студенти со други партнери од странство и вклучување на вработените на универзитетот и придружните единици и студенти во меѓународни проекти.

Можете да го запознаете тимот на Канцеларијата за меѓународни односи на следниот линк.


 

Податоци за МСУ

 • Полн назив на македонски: Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ Свети Николе - Битола
  Полн назив на англиски: Megjunaroden Slavjanski Univerzitet "Gavrilo Romanovich Derzhavin" Sveti Nikole
  Адреса: Маршал Тито 77, 2220 Свети Николе, Република Северна Македонија
  PIC: 937193922
  Еразмус код: MK SKOPJE19
  OID: E10037780
  Еразмус+ универзитетска повелба: download here.