Аплицирај онлајн

Доколку сакате да студирате на Меѓународниот Славјански Универзитет во рамките на програмата за мобилност на студенти, тогаш потребно е да се извршат следниве активности.


1. Номинација


Првиот чекор е да ја контактирате Канцеларијата за меѓународни односи на Вашиот универзитет и да аплицирате за мобилност во согласност со нивниот внатрешен правилник.

Штом ќе бидете избрани како студент за мобилност, Вашата Канцеларија за меѓународни односи треба да Ве номинира како студент на Еразмус+. Ова е формата што ја препорачуваме и истата се пополнува на англиски јазик, но доволно е и само електронска порака.

Вашата номинациjа може да ја пратите на erasmus.incoming@msu.edu.mk.


2. Аплицирање


Како следен чекор, во консултација со Вашата Канцеларија за меѓународни односи, треба да изберете која студиска насока сакате да ја посетите на нашиот универзитет. Треба да проверите дали предметите од нашата студиска програма се слични, односно компатибилни со оние на вашиот универзитет.

Пред да ги изберете предметите што сакате да ги следите, прво проверете го каталогот со студиски насоки и консултирајте ја Канцеларијата за меѓународни односи за потврда.


3. Рокови


  • 15  јуни за зимскиот семестар или за цела академска година (почеток на октомври до средина на февруари)
  • 31 декември за летен семестар (средина на февруари до јуни)