Настава на англиски јазик за дојдовни студенти


Настава на англиски јазик во рамките на Еразмус+ програмата


На оваа страница, може да ги погледнете наставните насоки кои се достапни на англиски јазик во рамките на Еразмус + размена на студенти. Поради можните измени во студиските програми, можете да го контактирате Координаторот за Еразмус+ програмата на електронската пошта –  erasmus@msu.edu.mk.