Настава на англиски јазик во рамките на Еразмус+ програмата


Ве замолуваме да одберете студиска програма од листата за да ги погледнете достапните предмети. Имајте предвид дека поради воведување на нови студиски програм, некои од предметите можеби не се достапни за Еразмус+ студенти на англиски. Ве замолуваме да го контактирате Еразмус+ координаторот – erasmus@msu.edu.mk, ќе Ви ја испратиме ажурираната листа од достапни предмети.