Новости

Најнови информации

Меѓународен Славјански Универзитет

Основан во 2004 година, Меѓународен Славјански Универзитет денес е еден од најголемите приватни универзитети во Република Северна Македонија.

Студиски програми
на додипломски студии

Студиски програми
на последипломски студии