Стипендии

Резултати:

Факултет за психологија

Име и презиме Поени од просек Поени од тестирање Вкупно поени Стипендија
Ивана Хаџи-Андова 23.48 48 71.48 €1000
Стефан Мишовски 20.54 46 66,54 €500
Јаков Трајанов 26,22 39 65,22 €250
Мартина Атанасова 23,58 40 63,58 €250
Иван Георгиев 23,22 27 50,22
Ивана Христовска 27,54 22 49,54
Методи Глигоров 23,58 20 43,58
Ангела Ѓуракова 17,76 21 38.76
Ирена Цветаноска 19,32 15 34.32
Симона Петровска Нема доставено свидетелства 22 22.00


Факултет за информатика

Име и презиме Поени од просек Поени од тестирање Вкупно поени Стипендија
Андреј Чурлиновски 29,04 50 79,04 €1000
Марио Трајковски 24,06 43,5 67,56 €500
Елена Симонова 25,80 41,5 67,30 €250
Дарко Дуковски 18,42 46,5 64,92 €250
Иван Манасов 21,72 42,5 64,22
Славче Талев 22,80 37 59,80

Факултет за економија

Име и презиме Поени од просек Поени од тестирање Вкупно поени Стипендија
Верица Гелевска 30 69 99 €1000
Петар Мишев 28,14 60 88,14 €500
Мирјана Петреска 30 52 82 €250
Александар Ефремов 22,20 56 78,20 €250
Николина Стојанова 23,94 36 59,94
Андреј Романски Нема доставено свидетелства 14 14

Факултет за правни науки

Име и презиме Поени од просек Поени од тестирање Вкупно поени Стипендија
Христина Трајкоска 29,22 42 71,22 €1000
Анастасија Михајлова 24,90 40 64,90 €500
Кирил Давчев 25,80 27 52,80 €250
Бобан Илиев 19,86 32 51,86 €250
Јована Тасеска Нема доставено свидетелства 37 37

 


Колку стипендии се доделуваат?

Меѓународниот Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ – Св. Николе – Битола доделува вкупно 20 стипендии, односно по 4 стипендии за студирање на секој од факултетите:

 • на Факултетот за економија и организација на претприемништво, по една стипендија во износ од 1000 и 500 и две по 250 евра;
 • на Факултетот за психологија, по една стипендија во износ од 1000 и 500 и две по 250 евра;
 • на Факултетот за информатика, по една стипендија во износ од 1000 и 500 и две по 250 евра;
 • на Факултетот за безбедносно инженерство, по една стипендија во износ од 1000 и 500 и две по 250 евра.
 • на Факултетот за правни науки, по една стипендија во износ од 1000 и 500 и две по 250 евра.


Дали стипендиите можат да се продолжуваат во наредните години од студирањето?

Да, стипендиите се со можност за продолжување, доколку се исполнат четирите услови:

 • Студентот да биде запишан како редовен студент;
 • Да ги има положено сите предвидени испити најдоцна до 15-ти септември;
 • Да оствари просек од најмалку 8,5;
 • Да оствари најмалку 50% учество во активностите на студентскиот сојуз;

Аплицирање

Право на аплицирање имаат сите ученици кои во моментот се во четврта година во средно училиште (матуранти 2016/2017).

Аплицирањето е бесплатно и се врши со пополнување на електронска апликација која е дадена подолу. Сите пријавени кандидати потребно е да достават скенирани свидетелства од прва до трета година средно образование на следниов меил: stipendii@msu.edu.mk најдоцна до 20 април 2017 година.


 Тестирање

Стипендиите се доделуваат врз основа на постигнати резултати на тестирање (максимум 70 поени) и успех во 1, 2 и 3 година (максимум 30 поени). Тестирањето за стипендии ќе биде спроведено од страна на Комисијата за стипендирање при Меѓународниот Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ – Свети Николе – Битола на 22 aприл 2017 во 12:00 часот на три локации истовремено:

Св. Николе – МСУ „Г.Р. Державин“
Битола – МСУ „Г.Р. Державин“
Скопје – СУГС „Кочо Рацин“ – Ѓорче Петров

Тестот содржи 40 прашања од кои 30 се на заокружување (по 1 поен) и 10 се на дополнување (по 4 поени). Време за решавање: 90 минути. Прашањата за тестирање се избираат од литература која се користи во средните училишта во Р. М.


Литература

1. Факултет за економија и организација на претприемништвото: Економија за четврта година за реформирано гимназиско образование – Лила Дамеска;  Менаџмент за четврта година гимназиско образование – Бобек Шуклев, Маја Шуклева
2. Факултет за психологија: Психологија за средните училишта во Република Македонија – автор: Љуљзим Муртезани
3. Факултет за информатика: Информатика за средно образование – Даниела Ѓорѓевиќ
4. Факултет за безбедносно инженерство: општ тест по математика од средните училишта
5. Факултет за правни науки: Вовед во право –  Димитар Балајџиев, Добринка Тасковска, Миодраг Мицајков


Аплицирање чекор по чекор

 1. Пополнете ја  бесплатната апликацијата за пријавување.
 2. Доставете ја целокупната документација (скенирани свидетелства од прва до трета година средно образование) во електронска порака на следнава адреса stipendii@msu.edu.mk најдоцна до 20 април 2017.
 3. Дојдете на тестирањето закажано на 22 април 2017 во 12:00 часот во Битола, Св. Николе или Скопје.
 4. Носете документ за идентификација.
 5. Одговорете точно на прашањата.
 6. Проверете ги резултатите од тестирањето на 10 мај 2017.
 7. Очекувајте една од 20-те стипендии.

СРЕЌНО!