Брзи факти

 1. Точен назив:Меѓународен Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин“
 2. Кратенки:МСУ или Славјански
 3. Заштитна боја: Red Orange – RGB: 255, 55, 57.
 4. Фонтови:StobiSans Black и StobiSans Light.
 5. Слоган:Живеј ја својата визија • Студирајте на Славјански денес за да го освоите светот утре.
 6. Основан:2004-та година.
 7. Основач:д-р Јордан Ѓорчев.
 8. Број на кампуси:
 9. Наставен кадар:над 70 професори и асистенти од Македонија + визитинг професори од Русија, Бугарија, Србија.
 10. Активни студенти: приближно 1500.
 11. Дипломирале: приближно 2000.
 12. Објекти:4000 м² во Свети Николе, 3000 м² во Битола.
 13. Библиотека:над 10 000 наслови на македонски, англиски, руски, српски јазик од областа на економијата, психологијата, правно-политичките науки, хуманистичките науки, техничките науки, како и популарна литература.Членството е бесплатно.
 14. Составни делови:5 факултети, 2 институти, студентско радио, издавачка куќа, книжарница, ракометен клуб, студентско бифе, ресторан.
 15. Фер однос:Висината на партиципацијата за студирање не е променета од 2004-та година.
 16. Бенефиции:10% попуст на партиципација доколку средствата се уплатат при успис на нова година, 20% попуст на партиципација доколку студираат два члена од потесното семејство.
 17. Достапна литература:Поголем дел од задолжителната литература потребна за испитите е бесплатна и е достапна на системот за E-учење.