Ректор

Проф. Д-р Ленче Петреска

Почитувани студенти, идни академски граѓани.

Основната мисија на секој универзитет е пред се да создаде луѓе, професионалци и интелектуалци кои по завршувањето на високото образование ќе можат подеднакво да се вклучат во социјалниот и економскиот живот и значително да придонесат за развојот на заедницата.

Меѓународниот Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин“ има голема одговорност, односно млади луѓе кои ќе ги поминат следните години тука да се стекнат со знаења и вештини, во замена за идеи. Она што го нуди нашиот универзитет не е само знаење, туку и стекнување на првите посериозни животни искуства. Затоа ние како одговорна високо образовна институција сме секогаш отворени за промени и нови идеи.

Професијата што ќе ја одберете веројатно ќе направи големи промени во текот на вашата кариера. Затоа, вашето образование мора да биде флексибилно, квалитетно и во согласност на стандардите на високо образование.

Современиот концепт на образование подразбира доживотно учење. Академската заедница е универзална и глобална. Тоа не е поврзано само со нашиот универзитет или држава. Да се биде студент денес значи да се биде жител на светот. Глобализацијата и забрзаниот високо технолошки развој, исто така, се одразуваат и на високото образование и студирање. Знаењето што го добивате на универзитетот мора да биде применливо секаде во светот, и мора да биде релевантно за следните педесетина години. Затоа потпишани се договори  за наставна, научна и истражувачка работа со разни универзитети, а еден од нив, како наш стратешки партнер е и Тамбовскиот универзитет, при што веќе долги години со успех функционираме како Корпоративен универзитет со можност за стекнување двојна диплома.

Ние живееме во општество на знаење, знаењето е најважниот ресурс на бизнисот кој го  дели светот на богати и сиромашни, на успешни и неуспешни. Вие сега сте во период на вашиот живот кога треба да се стекнете со интензивно и квалитетно образование. Со добро образование ќе го подобрите и олесните вашиот живот, ќе ја проширите својата перспектива и ќе ги зголемите Вашите способности.

 

Ве повикуваме да се придружите на големиот број активни студенти на сите наши студиски програми  и на сите циклуси (додипломски и мастер), но истовремено и на 50-ина врвни професори и соработници, како и 20-ина професионалци од административно-стручните служби со кои секојдневно ќе се среќавате и ќе ги споделувате Вашите убави моменти, и кои несебично ќе ви помагаат да ги решите сите непознатици кои неизбежно ќе бидат дел од вашиот студентскиот живот.

 

Од името на универзитетот Ви посакувам среќа!

Ректор на универзитетот,

Проф. Д-р Ленче Петреска

Е-пошта: lence.petreska@msu.edu.mk