Сите информации за докторски студии на Великотрновскиот универзитет

МСУ е партнер за регрутирање на студенти за докторски студии во Република Северна Македонија и регионот.

Согласно билатералниот договор, МСУ е партнер за регрутирање на студенти на докторските студии при Великотрновскиот универзитет „Св. Кирил и Методиј“ од Бугарија, а во тек е постапка за отворање на филијала во рамки на нашиот универзитет. Според тоа, уписот на кандидатите и реализација на програмата ќе се врши на Меѓународен Славјански Универзитет.

Програмата за докторски студии е менторска. Консултациите со менторот ќе се одржуваат на Меѓународен Славјански Универзитет во Свети Николе.

За Великотрновскиот универзитет

Дознајте повеќе информации за Великотрновскиот универзитет, првиот бугарски универзитет кој е основан надвор од Софија.

Наставни програми на Великотрновскиот универзитет

Листа на програмите за докторски студии кои се достапни во Република Северна Македонија.

Документи за упис на Великотрновскиот универзитет

Овде можете да добиете повеќе информации за документите кои се потребни за упис на докторските студии.

Школарина на Великотрновскиот универзитет

Повеќе информации за школарината и начините на плаќање.