Трансфер на студенти

Меѓународниот Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ овозможува трансфер на студенти од други универзитети на МСУ. Исто така, дозволено е и трансфер помеѓу самите факултети на МСУ.

Конкурсот за трансфер се објавува двапати годишно:

  • пред почеток на зимски семестар
  • пред почеток на летен семестар

Право на трансфер имаат сите студенти од други факултети од Република Македонија и странство. Кандидатите се запишуваат без полагање на приемен испит.

Како изгледа трансферот?

Пред трансферот треба да доставите Уверение за положени испити од претходниот факултет. Потоа, деканот ќе го разгледа уверението и ќе бидете информирани колку од испитите кои сте ги положиле на претходниот факултет може да Ви бидат признаени.

Зависно од бројот на испити што ги имате положено и од тоа колку програмата по која дотогаш сте студирале се совпаѓа со нашата, се определува кои предмети се признаваат и во која година од студиите ќе бидете запишани.

Партиципација

За сите студенти партиципацијата е еднаква, па така за студентите кои се префрлаат од други универзитети важат истите правила.

Нудиме можности за плаќање на рати и попусти за плаќање во готово. Истите поволности кои важат за другите студенти, важат и за студентите кои прават трансфер. За можните попусти и бенефиции, проверете го менито за Партиципација.

Потребни документи за трансфер

При пријавувањето за трансфер на прв циклус на студии, кандидатите ги поднесуваат следните документи:

  • Уверение за положени испити;
  • Диплома за завршен прв циклус на студии;
  • фотокопија од лична карта;
  • фотокопија од Државјанство
  • извод од матична книга на родените;
  • 4 мали фотографии во боја;

Документите за пријавување се поднесуваат во просториите на Меѓународниот Славјански Универзитет „Г. Р. Державин” во Свети Николе на ул. „Маршал Тито“ бр. 77 или во Битола на ул. „Новачки пат“ бр. 16.

Имате прашања?

За дополнителни прашања слободно посетете ја страницата за Често поставувани прашања или обратете ни се преку подолу дадената форма. Ветуваме дека ќе Ви одговориме најбрзо што можеме!

CAPTCHA
Please wait...