Зошто последипломски студии?

Доколку сте при крајот на Вашите додипломски студии, но се уште имате амбиции да ги проширувате Вашите знаења и видици, тогаш последипломските студии можат да ја задоволат Вашата интелектуална љубопитност.

Последипломските студии Ви дават шанса вистински да се усовршите во определена област и да ги продлабочите своите знаења. Ако сакате да учите, тогаш тоа е доволно добра мотивација да се стекнете со повисока академска титула.


Унапредување на Вашата кариера


Последипломските студии можат да ги продлабочат Вашите знаења и да ги развијат Вашите вештини за определена област. Работодавачите го ценат тоа искуство и често им даваат подобри работни позиции на лицата кои имаат завршено последипломски студии. Всушност, последипломските студии често можат да бидат и единствениот начин за да се дојде до посакуваното работно место.

Во приватниот сектор последипломските студии се исклучително ценети. Често можете да започнете со повисока плата и може да напредувате побрзо во некои полиња.

Разговарајте со нашите вработени од Центарот за кариера и разгледајте ги сите опции како последипломските студии можат да ја унапредат Вашата кариера.

Сите информации кои ви се потребни за последипломските студии на МСУ.

можете да ги најдете овде

 

Конкурс за упис на последипломски студии

 

Прочитајте ги сите детали во конкурсот за упис 2023/2024.

Број на студенти на последипломските студии

Листа на факултети и отворени места на секој од нив.

Услови за упис на последипломските студии

Проверете кои услови треба да ги исполнувате за да можете да се запишете.

Рокови за упис на последипломските студии

Дознајте ги термините за првиот и вториот уписен рок.

Аплицирање за последипломски студии

Што е потребно за да се запишете на нашите последипломски студии? Дознајте повеќе за процесот на аплицирање.

Школарина на последипломските студии

Овде можете да добиете повеќе информации за начините на плаќање и можните бенефиции.

Документи за упис на последипломските студии

Листа на потребните документи за упис на втор циклус (последипломски) студии.

Трансфер на студенти на последипломските студии

Што е трансфер на студенти и како можете да извршите транфер на еден од нашите факултети.