Сите информации кои ви се потребни за последипломските студии на МСУ.

можете да ги најдете овде
Аплицирање за последипломски студии

Што е потребно за да се запишете на нашите последипломски студии? Дознајте повеќе за процесот на аплицирање.

Број на студенти на последипломските студии

Листа на факултети и отворени места на секој од нив.

Услови за упис на последипломските студии

Проверете кои услови треба да ги исполнувате за да можете да се запишете.

Рокови за упис наа последипломските студии

Дознајте ги термините за првиот и вториот уписен рок.

Школарина на последипломските студии

Овде можете да добиете повеќе информации за начините на плаќање и можните бенефиции.

Документи за упис на последипломските студии

Листа на потребните документи за упис на втор циклус (последипломски) студии.

Трансфер на студенти на последипломските студии

Што е трансфер на студенти и како можете да извршите транфер на еден од нашите факултети.