Сите информации за програмата „Бизнис и организација“ (последипломски студии).

МСУ е партнер за регрутирање на студенти на програмата „Бизнис и организација“ во Република Северна Македонија и регионот.

Согласно билатералниот договор, МСУ е партнер за регрутирање на студенти за Економскиот факултет при Универзитетот во Љубљана. Според тоа, уписот на кандидатите и реализација на програмата ќе се врши на Меѓународен Славјански Универзитет. Официјален јазик на прогамата е англиски јазик.

Програмата „Бизнис и организација“ се состои од 15 предмети, а предавањата се одржуваат во Република Северна Македонија. Дипломата со која се стекнувате е тројно акредитирана и издадена од Економскиот факултет при Универзитетот во Љубљана.

Информации за програмата „Бизнис и организација“ на Економски факултет - Љубљана

Дознајте зошто програмата „Бизнис и организација“ е рангирана во најдобрите 100 во светот од Financial Times.

Обраќање од деканот на Економски факултет - Љубљана

Обраќање од деканот на Економскиот факултет, проф. д-р Метка Текавчиќ.

Наставна програма и број на студенти напрограмата „Бизнис и организација“

Листа на предметите кои се опфатени со програмата и бројот на отворени места за упис.

Предности на програмата „Бизнис и организација“

Проверете кои се предностите од студирањето на програмата „Бизнис и организација“.

Услови, рокови и критериуми за упис на програмата „Бизнис и организација“

Овде можете да добиете повеќе информации за условите и критериумите за упис, како и за временските рамки кога уписите се отворени.

Школарина на програмата „Бизнис и организација“

Повеќе информации за школарината и начините на плаќање.

Документи за упис на програмата „Бизнис и организација“

Информирајте се кои документи Ви се потребни за упис.