Факултетот за технички науки и информатика нуди четири студиски програми на додипломските студии. Сите студиски програми се со времетраење од три години.

Решавањето на проблеми е можеби најважниот дел од информатиката како наука. Предметите кои се опфатени во наставните програми на овие две студиски програми ќе ги научат студентите за дизајнот и развојот на софтверски решенија кои помагаат во решавање на проблеми од разни области.

Она што е заедничко за сите студиски програми е тоа што се дизајнирани да ги негуваат способностите на студентите да ги анализираат предизвиците и да развијат иновативни решенија кои се однесуваат на проблемите од секојдневието. Преку комбинација на теорија и практични проекти, студентите на Факултетот за технички науки и информатика ќе стекнат вештини и знаења неопходни за да се истакнат во нивните избрани области.


CAPTCHA image