Предности на програмата

  • Идентичен начин на студирање и наставен кадар како и во Словенија;
  • Предавањата се одржуваат во Македонија и нема потреба од патување во Словенија;
  • Поволни услови за студирање;
  • Високи академски критериуми, спој на теоретски и практичен пристап за учење;
  • Највисока деловна акредитација и меѓународно признати дипломи (меѓу 1% најдобри во светот);
  • Пристап и неограничена употреба на центарот за електронски ресурси на Економскиот факултет во Љубљана;
  • Интердисциплинарна средина за учење (банки, разни компании од земјите во регионот);
  • Членство во Алумни клуб со повеќе од 10000 членови.

Последипломски студии • Бизнис и организација • Факултет за економија при Универзитетот од Љубљана

Сега можете да студирате Бизнис и организација на Економскиот факултет од Универзитетот во Љубљана, но во Македонија.Искористете ја можноста да студирате по програма од првиот и моментално единствениот факултет во регионот со три од највисоките интернационални акредитации! Постдипломските студии траат две години, a ќе бидат организирани на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ во Свети Николе.Дознајте повеќе на https://bit.ly/2Kqx1oj

Posted by Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ on Tuesday, June 26, 2018