Славјански денес

Денес Меѓународниот Славјански Универзитет (МСУ) „Гаврило Романович Державин“ располага со два кампуси во Свети Николе и Битола и е втор дом на повеќе од 2000 студенти.

Официјален руски партнерски универзитет

Ние сме еден од првите приватни универзитети во Република Македонија и нашиот универзитет има развиено силна соработка Тамбовскиот државен универзитет „Г. Р. Державин“ од градот Тамбов, Руска Федерација. Нашата соработка се одвива преку размени во научната, наставната и студентската сфера, заедничка организација на конференции, обуки итн.

Живејте ја Вашата визија

Уште од основањето на универзитетот ние сме тука за нашите студенти. Ќе Ви помогнеме да ги откриете Вашите интереси, да ги развиете сопствените таленти, да совладате клучни вештини… Ние ќе Ви помогнеме да ја живеете својата визија.

Тука сме за Вас

Нашиот Центар за кариера ќе се погрижи за да Ве насочи кон Вашата идна професија и ќе Ви дава безрезервна поддршка во текот на студирањето.

Ние ќе бидеме Вашиот втор дом

Ние сме отворени за сите – посетете нè, прошетајте низ нашите кампуси и на секој чекор ќе пронајдете активности во кои ќе се препознаете себеси. Кај нас има простор за учење, дружење, соработка… Во текот на студирањето овие места ќе бидат Вашиот втор дом.

За одржување на наставата Ви ставаме на располагање простории од над 6500 m2 во Свети Николе и Битола.

Во рамките на овие простории се опфатени конференциски сали, амфитеатар, предавални, простории за практична работа, лаборатории, работилници, простории за вежби, комплетно опремена библиотека со читална, ресторан, студентско бифе, книжарници итн.

Ве охрабруваме да бидете дел од нешто поголемо

Ние ги охрабруваме нашите студенти активно да се вклучуваат во работата на универзитетот, па така, преку Студентскиот сојуз, можете да бидете дел од организацијата на разни културни настани, конференции, семинари, хуманитарни акции, студентски размени…

Професорите се Ваши колеги и пријатели

Нашиот професорски кадар е секогаш е позитивно, професионално и пријателски расположен за работа со студентите. Тие се секогаш достапни и студентот добива пристап до нивни податоци за контакт (телефон и меил) заедно со корисничката сметка на Е-учење.