Главната задача на Институтот за инженерска економија е да поттикне професионален напредок и иновации во општеството. Институтот промовира аналитичко размислување и обезбедува насоки за унапредување на професионалните активности на наставниот кадар и студентите.

Институтот ги пренесува знаењата преку организација на разни обуки, семинари, конференции во Македонија. Следете не на Facebook за да дознаете кога ќе биде наредниот настан!