Додипломски студии


Факултетот за економија и организација на претприемништвото на студентите им нуди две насоки на четиригодишни додипломски студии:

Нашите додипломски студии ви нудат многу повеќе од само академска титула. Преку практичната настава и работилниците кои ги организираме во и надвор од наставата ќе ви помогнеме да се стекнете потребните вештини, знаење и искуство за да се изградите себеси како добар економист – менаџер.

Студирањето на Факултетот за економија и организација на претприемништвото може да помогне во развивање на потребните вештини кои се потребни за успешно раководење со бизнис. Предметите кои се опфатени во нашата програма ја рефлектираат мултидисциплинарната природа на бизнисот. Во текот на студиите ќе имате предмети поврзани со сметководство, финансии, менаџмент, деловно право, даночен систем итн.


Факултет за економија | 2017

Уписите на додипломските и последипломските студии на Факултетот за економија се веќе започнати! ⏰Менаџментот и економијата се тесно поврзани со креативноста и иновациите. Доколку сте креативни и мотивирани – припаѓате овде!И Вие сакате да студирате економија и менаџмент? 🤔 Прочитајте повеќе на: http://msu.edu.mk/fakulteti/feiop/za-fakultetot/ 🙂Официјален руски партнерски универзитет. 🇲🇰 🇷🇺

Posted by Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ on Tuesday, June 27, 2017


CAPTCHA image