Додипломски студии

Студиските програми на Факултетот за правни науки ги следат светските трендови на современата наука и пракса во најразвиените земји и нудат интердисциплинарен пристап преку организација на студиите во два циклуси на студии кои опфаќаат квалитетни додипломски и последипломски правни студии.

На Факултетот за правни науки во моментов се акредитирани четиригодишни студии Правни студии.

Насоки:

 


CAPTCHA image