Број на студенти
за студии со настава на македонски јазик

На Факултетот за економија и организација на претприемништвото на прв циклус на студии во времетраење од четири години, односно осум семестри, во учебната 2024/2025 година ќе се запишат на насоката:

 • Менаџмент и претприемништво – 100 редовни и 100 вонредни студенти,
 • Финансии и банкарство – 50 редовни и 50 вонредни студенти.

На Факултетот за психологија на прв циклус на студии во времетраење од четири години, односно осум семестри, во учебната 2024/2025 година ќе се запишат на насоката

 • Општа психологија – 70 редовни и 70 вонредни студенти.

На Факултетот за технички науки и информатика на прв циклус на студии во времетраење од три години, односно шест семестри, во учебната 2024/2025 година ќе се запишат на насоката:

 • Компјутерски системи и мрежи – 20 редовни и 20 вонредни студенти,
 • Софтверски технологии – 20 редовни и 20 вонредни студенти.
 • Безбедност при работа – 30 редовни и 25 вонредни студенти.
 • Управување со отпад – 25 редовни и 24 вонредни студенти.

На Факултетот за правни науки на прв циклус на студии во времетраење од четири години, односно осум семестри, во учебната 2024/2025 година ќе се запишат на насоката:

 • Правни студии – 80 редовни и 80 вонредни студенти.

Број на студенти
за студии со настава на англиски јазик

На Факултетот за економија и организација на претприемништвото на прв циклус на студии во времетраење од четири години односно осум семестри во учебната 2024/2025 година ќе се запишат на насоката:

 • Менаџмент и претприемништво – 10 редовни и 10 вонредни студенти,
 • Финансии и банкарство – 10 редовни и 10 вонредни студенти

На Факултетот за психологија на прв циклус на студии во времетраење од четири години односно осум семестри во учебната 2024/2025 година ќе се запишат на насоката:

 • Општа Психологија – 10 редовни и 10 вонредни студенти

На Факултетот за информатика на прв циклус на студии во времетраење од три години односно шест семестри во учебната 2024/2025 година ќе се запишат на насоката:

 • Компјутерски системи и мрежи – 10 редовни и 10 вонредни студенти
 • Софтверски технологии – 10 редовни и 10 вонредни студенти
 • Безбедност при работа – 10 редовни и 10 вонредни студенти
 • Управување со отпад – 10 редовни и 10 вонредни студенти

На Факултетот за правни науки на прв циклус на студии во времетраење од три години односно шест семестри во учебната 2024/2025 година ќе се запишат на насоката:

 • Правни студии – 10 редовни и 10 вонредни студенти

Постави
прашање

CAPTCHA image