Додипломски студии


Факултетот за психологија на студентите им нуди една општа студиска програма на четиригодишните додипломски студии.

Главната цел на додипломските студии е да ги запознае студентите со важните и суштинските поими од психологијата, кои ќе бидат квалитетна основа за продолжување на нивната кариера во конкретна психолошка дисциплина. Бидејќи е општа насока, по дипломирањето студентите лесно ќе можат да одберат која ќе биде дисциплината на која ќе се фокусираат.


Факултет за психологија | 2017

Уписите на додипломските и последипломските студии на Факултетот за психологија се веќе започнати! ⏰Дали знаевте дека нашиот Факултет за психологија е најпопуларен на МСУ, според анкетата на Fakulteti.mk? 🤔Дури 71,4 % од матурантите кои сакаат да се запишат на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ сакаат да студираат психологија! И Вие сакате да студирате психологија? 🤔 Прочитајте повеќе на: http://msu.edu.mk/fakulteti/fp/za-fakultetot/ 🙂Официјален руски партнерски универзитет. 🇲🇰 🇷🇺

Posted by Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ on Friday, June 16, 2017


CAPTCHA image