Факултетот за психологија на идните студенти им нуди две насоки на едногодишни и двегодишни последипломски студии.

Последипломските студии по психологија се чекор понапред кон насочување кон една дисциплина во психологијата низ теорија, спроведување истражувања и квалитетна практична настава.

Доколку сакате да имате длабоки познавања за однесувањето, мислите, интеракциите и реакциите на луѓето, сакате да градите кариера како успешен психолог и себеси се гледате како иден магистер на психолошки науки, тогаш разгледајте ги подетално насоките кои ги нудиме.

Можеби ќе ги пронајдете Вашите интереси токму во некоја од насоките кои ги нудиме.


https://www.facebook.com/slavjanskiuniverzitet/videos/1626848413992565/


CAPTCHA image