Студенти

Студентскиот живот треба да биде пријатен и полн со нови предизвици. Исто така треба и да Ве исполнува на личен и професионален план.

Вашиот студентски живот зависи од изборот кој го правите. Скоро во секоја ситуација е возможно да се надминат препреките, да се остварат личните цели и да се чувствувате добро додека се случуваат овие работи. Но, се зависи од одлуките кои ќе ги донесете.

Разгледајте ги нашите препораки кои се темелат врз искуствата на добрите студенти и научете како да го направите Вашиот студентски живот поуспешен, но и поинтересен.

Тајните на добриот студент

Организацијата на почетокот на студирањето може многу да Ви помогне во понатамошниот студентски живот. Вие мора да го препознаете Вашиот потенцијал и да му дадете насока.

Од нашето искуство знаеме дека нема потреба да бидете под стрес за време на испитните сесии и колоквиумите. На факултет имате многу повеќе време од средно училиште и тоа Ви дава слобода за бројни активности. Доколку навремено си ги организирате активностите, никогаш нема да имате проблем со „учење во пет до дванаесет“.

Погледнете го распоредот на предавањата и почнете да ги следите од почетокот на годината. Со испуштањето на неколку часови може да испуштите клучни информации од материјалот, кои потешко ќе ги совладате сами. Професорот е тука за да Ви помогне. Консултирајте се, побарајте насоки од него.

Поставете си реални цели за Вашите навики за учење. Не го оставајте целиот материјал за еден ден, туку поделете го. Определете си по еден ден за учење на една тематска целина и извлечете ги најважните информации. Разберете ја суштината. Кога ќе ја совладате определената тематска целина, можете да преминете на следната. На крајот, неколку дена пред испитот повторете ги сите нови информации кои ги имате научено.

Истражувајте. Факт е дека полесно ги паметите информациите кои ги имате споделено со другите. Истражувањата не мора да бидат здодевни – појдете со колегите и заеднички најдете ги потребните информации. Работете на заеднички проект заедно со Вашите колеги. Направете нешто конкретно поврзано со материјалот. Пример доколку студирате информатика изработете програма за евиденција на Вашиот напредок во учењето.

Со добра стратегија на учење, помала е веројатноста да паднете на испит. Исто така помалку ќе се грижите, затоа што како што Ви се развиваат навиките за учење, ќе Ви се зголемува и самодовербата.

Имајте живот и надвор од студиите

Повеќето луѓе знаат дека животот е повеќе од само студирање.  Воспоставувањето на добар баланс помеѓу личниот и студентскиот живот ќе Ви помогне во реализација на Вашите лични и на Вашите професионални цели.

За време на студирањето приоритет ќе Ви биде следењето на наставата, но дополнителните активности можете да ги организирате пред или после предавањата. Можете да спортувате заедно со Вашите колеги, да одите на кафе или филм… изборот е Ваш.

Разграничете точно кое време Ви е за учење, а кое за дружење и придржувајте се до распоредот. Имајте дополнителни активности онолку колку можете да вметнете во Вашиот план за учење. Премногу активности можат да Ви го одземат вниманието од учењето и да направат да не можете да ги постигнете целите во временските рамки кои сте ги предвиделе.