За Великотрновскиот Универзитет

Великотрновскиот универзитет е првиот бугарски универзитет кој е основан надвор од Софија, Бугарија. Основан е на ридот Света Гора (во Велико Трново) во есента 1963-та година.

Денес Великотрновскиот Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ е најголемиот бугарски универзитет надвор од Софија и претставува високопризнат центар за уметност и општествени науки. Универзитетот има развиено силна интернационална репутација и има соработка со бројни институции во светот. Висококвалификуваниот кадар на професори и предавачи, големиот избор на студиски програми и современите материјали и технички услови го прават овој универзитет еден од подобрите во Бугарија.

Универзитетот има девет факултети на кои се реализира настава за додипломски, последипломски и докторски студии, со капацитет за запишување на 15 000 студенти.