Еразмус+ грантови за наставен и административен кадар

A. Еразмус+ финансиска поддршка (грант) за административен кадар


  • Само индивидуална поддршка (патувањето е одделно покриено според фиксни единечни трошоци)

 

Земја-домаќин

Евра Мин.-Макс. (€ дневно)

Применет национален % (треба да биде помеѓу 50 и 100%)

Национално ниво на грант ( € дневно)

Група A
Данска, Ирска, Холандија, Шведска, Обединето Кралство

80-160

 

 

 

 

 

 

 

100 %

 

160

Група B
Автрија, Белгија, Булгарија, Кипар,Чешка, Финска, Франција, Грција, Унгарија, Исланд, Италија, Лихтенштајн, Луксембург, Норвешка, Полска, Романија, Швајцарија, Турција
 

 

 

70-140

 

 

 

140

Група C
Северна Македонија, Германија, Латвија, Малта, Португалија, Шпанија, Словачка
 

60-120

 

120

Група D 
Хрватска, Естонија, Литванија, Словенија
50-100 100