Добредојдовте на страницата на Канцеларијата за меѓународни односи!

Овде можете да ги најдете сите информации за нашите интернационални активности.

Канцеларија за меѓународни односи

За МСУ

Дознајте повеќе за нашиот универзитет.

Меѓународна соработка

Дознајте повеќе за склучените договори за соработка.

МСУ и европските програми

Информации за учество на МСУ во европски програми.

Канцеларија за меѓународни односи

Прочитајте за улогата на канцеларијата во интернационалните активности.

Мисија, визија и стратегија на КМО

Причината за постоење на Канцеларијата за меѓународни односи и плановите за во иднина.

Тимот на Канцеларијата за меѓународни односи

Запознајте се со тимот кој работи на унапредување на интернационалната соработка.