Тимот на КМО

м-р Михаела Ѓорчева, Раководител на КМО и Еразмус+ координатор

+389 70 308 557


Раководителот на Канцеларијата за меѓународни односи ја организира работата на КМО и го подготвува годишниот план на канцеларијата, вклучувајќи ги и активностите во рамките на Еразмус+ програмата. Раководителот на КМО ја организира работата на Еразмус+ координаторите на секоја единица и учествува во подготвувањето на интернационалната стратегија на универзитетот.

Со раководителот на КМО можете да стапите во контакт за прашања поврзани со соработка на меѓународни проекти, стратешки партнерства, меѓународни договори и програми за меѓународна мобилност.

international@msu.edu.mk

Јазици за комуникација: македонски, англиски, шпански, руски.

д-р Шеќеринка Ивановска

Еразмус+ координатор на Факултетот за економија и организација на претприемништво


Можете да контактирате со д-р Шеќеринка Ивановска за мобилност на Факултетот за економија и организација на претприемништвото.

sekerinka.ivanovska@msu.edu.mk

д-р Ѓорѓина Ќимова

Еразмус+ координатор за Факултетот за психологија


Можете да контактирате со д-р Ѓорѓина Ќимова за мобилност на Факултетот за психологија.

gorgina.kimova@msu.edu.mk

д-р Цветанка Митревска

Еразмус+ координатор на Факултетот за безбедносно инженерство


Можете да контактирате со д-р Цветанка Митревска за мобилност на Факултетот за безбедносно инженерство.

cvetanka.mitrevska@msu.edu.mk

д-р Жанета Сервини

Еразмус+ координатор на Факултетот за информатика


Можете да контактирате со д-р Жанета Сервини за мобилност на Факултетот за информатика.

zaneta.servini@msu.edu.mk

д-р Иван Ефремовски

Еразмус+ координатор на Факултетот за правни науки


Можете да контактирате со д-р Иван Ефремовски за мобилност на Факултетот за правни науки.

ivan.efremovski@msu.edu.mk

Фатиме Расимова, Службеник за сместување

+389 70 308 557


Можете да контактирате со службеникот за сместување за информации и детали за достапното сместување. Ние, како институција домаќин, им помагаме на дојдовните корисници на мобилност за наоѓање сместување во согласност со барањата на Еразмус+ повелбата.

fatime.rasimova@msu.edu.mk

Јазици за комуникација: македонски, англиски, албански

Здружение на студенти МСУ


Можете да контактирате со Здружението на студенти на МСУ за да стапите во контакт со локални студенти кои можат да ви помогнат пред и за време на мобилноста. Тие можат да ви помогнат на различни начини - можат да ве известат каков вид облека треба да подготвите, можат да ве пречекаат на аеродром, да ви помогнат во организирање на сместувањето и да ви ги објаснат секојдневните културни предизвици што може да ги сретнете. Нашата студентско здружение работи со „Систем на пријатели“ и може да го олесни процесот на мобилност. Вие само треба да стапите во контакт, и тие ќе го најдат вашиот пријател-ментор кој ќе ви помага во мобилноста!

info@zs.msu.edu.mk

Information about the International Slavic University G. R. Derzhavin

 • Legal Name in Macedonian: Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ Свети Николе - Битола
  Latin Legal Name: Megjunaroden Slavjanski Univerzitet "Gavrilo Romanovich Derzhavin" Sveti Nikole
  Address: Marshal Tito 77, 2220 Sveti Nikole, Republic of North Macedonia
  PIC: 937193922
  Erasmus Code: MK SKOPJE19
  OID: E10037780
  Erasmus Charter for Higher Education: download here.
  Erasmus coordinators: download here.