Проф. д-р Васко Стамевски реализираше студиски престој на неколку универзитети во Словачка и Полска