Ице Колегата

Онлајн

Ова е Ице, колегата од факултет. Тој ги знае одговорите на скоро сите најчесто поставувани прашања од страна на сегашните и идни студенти на МСУ.

Корисник: Ице Колегата
Денес, 00:22
Во моментов Ице Колегата пишува...