Потпишан Меморандум за соработка со компанијата Premium Safety Solution 77