Остварена посета на Чандигар Универзитетот, наш партнерски универзитет во Индија