Потпишан Договор за соработка со Универзитетот Махариши Маркандешвар од Индија