Презентација на МСУ во ОСУ „Ацо Русковски“ – Берово