Потпишан меморандум за соработка помеѓу Меѓународен Славјански Универзитет и Евротип