Потпишан Меморандум за соработка со Меѓународниот центар за културна комуникација од Малезија