МСУ потпиша Меморандум за соработка со Универзитетот „МБ“ од Белград, Србија