МСУ на средби со матурантите од Ресен и Демир Хисар