Проф. д-р Јордан Ѓорчев донираше 12 уметнички дела на две јавни здравствени установи во Велес