Потпишан Меморандум за соработка со ООУ „Димитар Влахов“ – Штип