Заедничка инклузивна работилница на Меѓународен Славјански Универзитет и ОУ „Тодор Ангелевски“