МСУ започна со презентирањето на своите студиски програми пред матурантите во Велес