МСУ ги продолжи презентациите на своите студиски програми пред матурантите во Струмица