МСУ потпиша договор за соработка со Витаминка АД Прилеп