На МСУ се одржа работна средба со претседателот на Балканскиот Универзитетски Центар, проф. д-р Христо Бонџолов